Birbaşa əlaqə : + 994 51 591 77 57

QUSAR, AZƏRBAYCAN

Relyefinə görə Qusar rayonu ovalıq, dağətəyi və dağlıq hissələrə bölünür. Torpaq örtüyü şabalıdı, boz-qonur, dağ-çəmən və dağ-meşə torpaqlarından ibarətdir. Rayon ərazisində çoxlu minerallara; mərmər, limonit, xalkopirit, əhəngdaşı və s. rast gəlinir. Burada təqribən 2 adda bitki və zəngin heyvanat aləmi mövcuddur. Rayonda 225 hektar meşə sahəsi (palıd, fıstıq, vələs və s.) vardır.